Slovník pojmů: A


ADR

ASTRA Digital Radio: Rádiový přenos volně přijímatelných veřejnoprávních a soukromých rozhlasových pořadů v kvalitě blížící se nahrávce na CD prostřednictvím satelitního systému ASTRA. Digitální přenos je realizován přes satelity ASTRA 1A - 1D na subnosné frekvenci zvuku.All-or-nothing efekt (všechno nebo nic)

Náhlý výpadek příjmu signálu při digitálním přenosu na rozdíl od postupného zhoršování při analogovém přenosu. Dojde k němu, když signál obsahuje více chyb, než může korigovat FEC. Výhoda digitálního přenosu oproti analogovému spočívá v tom, že kvalita přenosu zůstává až do tohoto okamžiku stále dobrá.Analogový, analogově

Ukládání, zpracování nebo přenos dat prostřednictvím spojitě se měnícího signálu.

 


Anténa

viz Satelitní parabolická anténa


API

Application Programming Interface je programovací rozhraní, které dává softwarový systém k dispozici dalším programům za účelem připojení k systému.

 


Artefakty

Obrazové jevy vyvolané chybami v digitálním signálu (viz All-or-nothing efekt“).

 


ASTRA

Ochranná známka a obchodní název společnosti Société Européenne des Satellites, která vlastní a provozuje satelitní systém ASTRA.

 


Asymetrický přenos

Přenos, u kterého se liší rychlost přenosu dat ve směru k uživateli (download) a od uživatele (upload), například vysoká přenosová rychlost pro download a nízká pro upload.

 


Azimut / elevace

Elevace označuje výškový úhel parabolické antény ve stupních při pohledu z horizontu, azimut udává zeměpisný úhel ve stupních; 180° je přitom jižní směr. Nezávisle na potřebném azimutu a elevaci je nutno uvážit velikost parabolické antény.