Ochrana soukromí


Společnost SES je citlivá vůči zajištění soukromí na internetu. Pokládáme za důležité vás informovat o tom, jak zacházíme s vašimi údaji.

Webové stránky SES můžete navštívit bez toho, aniž byste nám o sobě poskytovali jakékoliv informace. Naše webové servery shromažďují IP adresy, nikoliv e-mailové adresy návštěvníků. Z těchto informací jsou prováděny souhrny pro měření počtu návštěvníků, průměrné doby strávené na stránkách, zobrazených stránek atd. Ty jsou užívány společností SES k měření využití  a zlepšení obsahu našich webových stránek. Společnosti provádějící měření pro SES, jako např. eTracker, Google a WebTrends, mají také přístup k těmto informacím.

Jsou však situace, kdy od vás můžeme potřebovat informace, jako například jméno a adresu. V takovém případě vás budeme informovat a sdělíme vám, jak údaje použijeme. Obvykle shromážděné osobní informace používáme pouze my v situacích, kdy odpovídáme na vaše dotazy, zpracováváme objednávky nebo když vám poskytujeme přístup k informacím konkrétního účtu.

Máte právo kdykoli se ohradit ze závažných a legitimních důvodů pro zpracování svých dat, a to zasláním e-mailu na adresu info@ses.com. V případě oprávněné námitky nemusí být do zpracování vaše data zahrnuta. Výjimku tvoří případy, kdy takovéto zpracování výslovně vyžadují právní ustanovení.

Občas můžeme poskytnout e-mailové adresy a další poskytnutá data jiným, plně integrovaným členům skupiny SES Group. Jednalo by se například o takové organizace, o jejichž výrobcích nebo službách se domníváme, že je budete považovat za zajímavé a kteří striktně dodržují vaše právo na soukromí. V takovýchto případech vám bude nabídnuta možnost omezit přístup ke svým informacím.

U produktů, u kterých prokážete zvláštní zájem, vás odkážeme a předáme vaše informace našim partnerům pro tyto produkty po vašem předchozím souhlasu.

Pokud se registrujete on-line na jedné z obchodních jednotek SES, mohou být informace použity k tvorbě nabídky ušité na míru vašim potřebám.  Pro tento účel je využívaná technologie „cookie“. Cookie je drobný datový prvek, který pošle webové stránky do vašeho prohlížeče a ty jsou pak uloženy na vašem pevném disku. Díky tomu vás můžeme poznat, když se na stránky vrátíte. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval pokaždé, když cookie obdržíte.

Občas provádíme on-line průzkumy, které nám umožňují lépe porozumět potřebám a profilům našich návštěvníků.

Na průzkum vás dopředu upozorníme a informujeme vás, jak budou získaná data využita.

Budete mít právo na přístup ke shromážděným datům a právo na opravu  dat v případech, kdy budou nepřesná a neúplná.

Všechny informace související s daty nebudou uchovány déle, než je nutné z hlediska účelu zpracování dat. Dále budou dodrženy právně požadované termíny omezení.

Pokud požadujete informace nebo povolení týkající se záležitostí ochrany soukromí, kontaktujte nás na adrese info@ses.com.

Nejaktuálnejší verze Ochrany soukromí je vždy dostupná na adrese https://www.ses.com/privacy-policy